Modernizace operačních sálů Nemocnice v Semilech

-
 

Díky projektu se podařilo modernizovat operační sály Nemocnice v Semilech. Došlo k vytvoření dvou nových operačních sálů včetně odpovídajícího zázemí. Zároveň s  tím byla i modernizována vzduchotechnika na úroveň potřebnou k jejich provozu.Projekt má pozitivní dopad na pacienty z celé oblasti a přispívá ke zvýšení dostupnosti kvalitní zdravotnické péče.  

Příjemce Nemocnice s poliklinikou v Semilech
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01363
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. říjen 2013 až 31. květen 2015
Místo realizace Semily
Celkové způsobilé výdaje 14 368 561,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 14 368 561,00 Kč
Z toho dotace EU 14 368 561,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět