Modernizace operačních sálů Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.

-
 

Nové vybavení operačních sálů nemocnice moderní zdravotnickou technikou. Vstupní filtr pro vstup na operační sál, včetně rekonstrukce prostorů sálu. Nová vzduchotechnika v septickém traktu přispívající sterilním vlastnostem nemocnice. Tím vším se pyšní Panochova nemocnice. Zároveň byly zakoupeny operační stoly, operační lampy, endoskopická věž, elektrokoagulace, defibrilátory, stropní stativy a RTG C-rameno. Modernizovaná nemocnice nyní splňuje náročné požadavky na kvalitní pracoviště pro operační zákroky.  

Příjemce Panochova nemocnice Turnov s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00523
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. červen 2009 až 31. říjen 2009
Místo realizace Turnov
Celkové způsobilé výdaje 25 443 627,23 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 23 535 355,18 Kč
Z toho dotace EU 21 627 083,13 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

http://krkonossky.denik.cz/multimedia/galerie/1751767.html?section=1,1

turnovskovakci.cz, 9. listopadu 2009: REKONSTRUKCE V PANOCHOVĚ NEMOCNICI PROBÍHÁ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM

Zpět