Modernizace Orlickoústecké nemocnice, a.s.

-
 

Obsahem projektu bylo pořízení a obnova přístrojového a technického vybavení na vybraných odděleních Orlickoústecké nemocnice, a.s. Nově pořízené vybavení na operačních sálech, ARO, porodnici, ORL, RDG a patologie umožňuje poskytovat pacientům péči vyšší úrovně, bezpečnosti a efektivity. Součástí projektu byla i modernizace elektroinstalace na oddělení operačních sálů Orlickoústecké nemocnice.  

Příjemce Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01371
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 2. únor 2015 až 15. listopad 2015
Místo realizace Ústí nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 46 723 925,75 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 46 723 925,75 Kč
Z toho dotace EU 46 723 925,75 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět