Modernizace přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice

-
 

Vysokomýtská nemocnice Trojici nových přístrojů využívají od dubna 2009 lékaři Vysokomýtské nemocnice. Zastaralé vybavení sloužící k radiodiagnostickému vyšetření nahradil digitální rentgen, videoendoskopický přístroj a hematologický analyzátor. Na výměnu vybavení navázaly také stavební práce, takže došlo i k částečné přestavbě oddělení. Kromě samotných pacientů budou výstupy z projektu využívat i praktičtí lékaři, specialisté a chirurgické ambulance, kteří s nemocnicí spolupracují.      

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00267
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. březen 2009
Místo realizace Vysoké Mýto
Celkové způsobilé výdaje 9 838 375,70 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 100 497,51 Kč
Z toho dotace EU 8 362 619,33 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět