MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE - II. ETAPA

-
 

Morálně i fyzicky zastaralé přístrojového a vnitřního vybavení bylo obměněno za technologii nové generace s vyšší úrovní kvality, bezpečnosti a efektivity. Dočkaly se jí léčebna dlouhodobě nemocných, jednodenní chirurgie (laparoskopie), gynekologická ambulance (ultrazvuk), oddělení rehabilitace (elektroléčba i vodoléčba), ambulance endoskopie (diagnostika), ARO (narkotizační přístroj) a ambulance interna (EKG Holter).  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01361
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. leden 2015 až 30. červen 2015
Místo realizace Vysoké Mýto
Celkové způsobilé výdaje 7 391 397,03 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 391 397,03 Kč
Z toho dotace EU 7 391 397,03 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět