Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná

-
 

Obsahem projektu je rekonstrukce povrchu silnic II/314 a II/311 v obcích Horní Čermná a Dolní Čermná, dále rekonstrukce osmi kusů propustků a opěrné zdi u jednoho z nich a rekonstrukce uličních vpustí, které jsou umístěny v dotčeném úseku. Silnice II/314 prochází obcí Dolní Čermná a spojuje ji Dolní Dobrouč a Horní Čermnou (křižovatka se silnicí II/311). Silnice II/311, která prochází Horní Čermnou spojuje Bartošovice v Orlických horách a Lanškroun.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01178
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 1. březen 2013 až 18. březen 2014
Místo realizace Horní Čermná
Celkové způsobilé výdaje 66 015 572,62 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 56 113 236,72 Kč
Z toho dotace EU 56 113 236,72 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět