Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnic II/324 (v úseku mezi křižovatkou s ulicí Palackého a křižovatkou s ulicí Staňkova) a II/322 (ulice Teplého) v Pardubicích. Rekonstrukce Teplého ulice byla dokončená v únoru 2014. „Jako součást projektu byly modernizovány krytové vrstvy včetně odvodnění a sanovány podkladní vrstvy v místech výskytu trvalých deformací. Současně byla provedena rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek k nemovitostem,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek. „Úsek dlouhý přibližně 1,2 kilometru je součástí projektu modernizace dvou silnic v Pardubicích. Práce v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha se uskuteční v období od jara do podzimu roku 2014,“ doplnil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01179
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 1. březen 2013 až 1. listopad 2014
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 114 638 744,01 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 97 442 932,40 Kč
Z toho dotace EU 97 442 932,40 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět