Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

-
 

Obsahem projektu byla modernizace silnic III/34019 a III/34020 v průtahu obcí Stolany v délce 0,925 km v úseku silnice III/34019 a v délce 0,540 km v úseku silnice III/34020.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01321
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 15. duben 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Stolany
Celkové způsobilé výdaje 28 614 417,58 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 614 417,58 Kč
Z toho dotace EU 28 614 417,58 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět