Modernizace silnice II/305 Horní Jelení - průtah

-
 

Obsahem projektu byla modernizace silnice II/305 v úseku Horní Jelení - průtah, v rozsahu ulic Rudé Armády a Dukelská, a to v celkové délce 0,458 km.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01327
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 1. červenec 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Horní Jelení
Celkové způsobilé výdaje 10 552 967,33 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 552 967,33 Kč
Z toho dotace EU 10 552 967,33 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět