Modernizace silnice II/308 - Králova Lhota

-
 

Projekt pomohl k modernizaci silnic v Královéhradeckém kraji. Došlo k rekonstrukci silniční komunikace II/308 v průtahu obce Králova Lhota. Tato silnice je spojnicí silnic I/11 a I/14. Byly provedeny stavební úpravy, které zlepšily stav i bezpečnost silniční dopravy.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00012
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 16. červenec 2008 až 24. říjen 2008
Místo realizace Králova Lhota
Celkové způsobilé výdaje 23 954 524,57 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 157 934,87 Kč
Z toho dotace EU 20 361 345,56 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět