Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk

-
 

Předmětem projektu byla modernizace silnice II/312 v úseku komunikace Dlouhoňovice - Žamberk v délce cca 1,8 km (úsek od železničního přejezdu tratě Letohrad - Hradec Králové v Dlouhoňovicích po okružní křižovatku v Žamberku). Dále byly modernizavány propustky.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01294
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 21. srpen 2014 až 12. duben 2015
Místo realizace Žamberk
Celkové způsobilé výdaje 22 821 330,99 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 821 330,99 Kč
Z toho dotace EU 22 821 330,99 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět