Modernizace silnice II/312 Králíky - křižovatka Červený Potok, I. etapa

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnice II/312, a to v úseku od křižovatky se silnicí I/43 v Králíkách ke křižovatce se silnicí III/31212 ve směru na Horní Lipku. Jedná se o silnici II. třídy v pohraniční oblasti Pardubického kraje využívané jako přístupová cesta do turisticky vyhledávané oblasti Králického Sněžníku.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01182
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 15. říjen 2012 až 31. říjen 2013
Místo realizace Králíky
Celkové způsobilé výdaje 91 359 119,29 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 77 655 251,39 Kč
Z toho dotace EU 77 655 251,39 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět