Modernizace silnice II/312 Králíky - křižovatka Červený Potok, km 2,350 - 4,365

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnice II/312 v úseku 2,350 - 4,365 km (od křižovatky se silnicí III/31222 směr Horní Lipka až za křižovatku se silnicí III/31227). Jedná se o silnici II. třídy v pohraniční oblasti Pardubického kraje využívanou jako přístupová cesta do turisticky vyhledávané oblasti Králického Sněžníku. Projekt navázal na první etapu modernizace silnice mezi Králíkami a Červeným Potokem. Bezpečná komunikace zlepšuje dostupnost turistické oblasti v okolí Kralického Sněžníku i přístupové cesty do Polska.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01323
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 30. květen 2014 až 15. prosinec 2014
Místo realizace Králíky
Celkové způsobilé výdaje 45 966 609,34 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 45 966 609,34 Kč
Z toho dotace EU 45 966 609,34 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět