Modernizace silnice II/315 Choceň - Loučky

-
 

Billboard informující o účasti ROP SV na projektu Tři a půl kilometru dlouhý úsek mezi Chocní a obcí Svatý Jiří - Loučky byl kompletně rekonstruován. Byla provedena modernizace vozovky, rozšířena komunikace, odstraněny tři nepřehledné úseky trasy, modernizován most a další nezbytné úpravu pro zvýšení bezpečnosti provozu.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01077
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 15. duben 2011 až 31. říjen 2012
Místo realizace Choceň
Celkové způsobilé výdaje 99 995 020,19 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 92 495 393,67 Kč
Z toho dotace EU 84 995 767,16 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Fotogalerie

Zpět