Modernizace silnice II/315 Krasíkov - Tatenice - hranice Pk

-
 

Úsek Krasíkov - Tatenice - hranice kraje (obec Hoštejn) je modernizován v rozsahu 6,029 km silnice II/315. Potřeba modernizace daného úseku silnice II/315 je vyvolána záměrem investora o zajištění větší bezpečnost provozu. Dalším důvodem je skutečnost významu silnice v dané lokalitě (nejenže se jedná o silnici páteřní sítě kraje, ale jedná se o důležitou dopravní spojnici s krajem Olomouckým), která je násobena i skutečností, že část silnice II/315 v úseku Lanškroun - Tatenice byla již dříve zařazena do plánu modernizace (realizace zahájena roku 2008).  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01313
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 15. duben 2014 až 2. červenec 2015
Místo realizace Tatenice
Celkové způsobilé výdaje 113 759 807,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 113 759 807,48 Kč
Z toho dotace EU 113 759 807,48 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět