Modernizace silnice II/315 Lanškroun - Tatenice

-
 

Nový úsek mezi Lanškrounem a Tatenicí Modernizace silnice II/315 v úseku Lanškroun – Tatenice v Pardubickém kraji přispěla ke zlepšení dopravní dostupnosti transevropské a páteřní silniční sítě a oblasti regionu v blízkosti modernizované silnice. Téměř desetikilometrový úsek získal během rekonstrukce nový živičný povrch, polorozpadlé mosty se dočkaly sanace. Komunikace byla v celé své délce kvůli vyšší bezpečnosti rozšířena na sedm a půl metru a v Tatenici zhotovitel v rámci projektu postavil podél Hraničního potoka nábřežní zdi se železobetonovou kostrou a obložením z lomového kamene (více viz zajímavosti z projektu).  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00009
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. červenec 2008 až 29. říjen 2010
Místo realizace Tatenice
Celkové způsobilé výdaje 209 292 318,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 193 595 394,65 Kč
Z toho dotace EU 177 898 470,76 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Zpět