Modernizace silnice II/316

-
 

Projekt přispěl ke zkvalitnění regionálních silnic v Královéhradeckém kraji. Sledoval modernizaci silnice II/316 od Kostelce nad Orlicí po hranice okresu Rychnov nad Kněžnou. Silnice prochází mírně zvlněným terénem přes Kostelec nad Orlicí, Kosteleckou Lhotu, Svídnici, Krchleby, Přestavlky a okrajovou část obce Rájec.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00014
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. červenec 2008 až 31. květen 2009
Místo realizace Krchleby
Celkové způsobilé výdaje 66 766 976,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 61 759 451,99 Kč
Z toho dotace EU 56 751 928,86 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět