Modernizace silnice II/322 Dašice - průtah

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnice II/322 v Dašicích o délce 881 metrů.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01180
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 1. červen 2013 až 31. říjen 2013
Místo realizace Dašice
Celkové způsobilé výdaje 28 701 340,86 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 396 139,72 Kč
Z toho dotace EU 24 396 139,72 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět