Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev. č. 322 - 007

-
 

Obsahem projektu byla modernizace silnice II/322 v úseku Kojice - hranice kraje v délce 0,343 km, díky níž došlo k odstranění nevyhovujícího technického stavu vozovky, vč. mostu a jejich prvků.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01292
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 19. srpen 2014 až 15. duben 2015
Místo realizace Kojice
Celkové způsobilé výdaje 28 002 376,96 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 002 376,96 Kč
Z toho dotace EU 28 002 376,96 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět