Modernizace silnice II/340 Seč - Běstvina - hranice Pardubického kraje

-
 

Modernizovaný úsek mezi obcemi Seč a Běstvina Modernizací silnice II/340 v úseku Seč - Běstvina - hranice Pardubického kraje došlo k odstranění nevyhovujícího technického stavu silnice. Bezpečnost dopravy byla zvýšena položením nového povrchu silnice, doplněním a obnovou dopravního značení, rozšířením a odvodněním vozovky, rekonstrukcí zastávek autobusu, osazením směrových sloupků, zábradlí, svodidel, apod.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00433
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. září 2011
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 170 577 589,10 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 157 784 269,91 Kč
Z toho dotace EU 144 990 950,72 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět