Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnice II/341 v úseku Nový Dvůr - Nerozhovice v délce 5,645 km.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01177
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 1. červen 2013 až 18. červenec 2014
Místo realizace Nerozhovice
Celkové způsobilé výdaje 110 948 666,96 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 94 306 366,91 Kč
Z toho dotace EU 94 306 366,91 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět