Modernizace silnice II/355 Dřeveš - Silnice

-
 

Obsahem projektu byla modernizace silnice II/355 v úseku mezi obcemi Dřeveš - Silnice. Modernizovaná část komunikace prochází obcemi Dřeveš, Louka a Hlína. Délka úpravy je 4,3 km. Díky lepším parametrům krytu došlo ke snížení hlučnosti a prašnosti.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01412
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 15. duben 2015 až 15. říjen 2015
Místo realizace Dřeveš
Celkové způsobilé výdaje 62 666 038,71 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 62 666 038,71 Kč
Z toho dotace EU 62 666 038,71 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět