Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš

-
 

Obsahem projektu byla modernizace silnice II/355 v úseku Hlinsko - Dřeveš. Modernizovaná část komunikace vede od napojení silnice II/355 na komunikaci I/34 před Hlinskem, prochází obcemi Holetín, Hůrka, Tisovec a Dřeveš. Délka úpravy je 7,21 km. Rekonstrukce spočívala v modernizaci konstrukčních a krytových vrstev vozovky, modernizaci odvodňovacího systému, tří mostních objektů a opěrné zdi.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01289
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 15. červenec 2014 až 31. srpen 2015
Místo realizace Hlinsko
Celkové způsobilé výdaje 91 907 013,12 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 91 907 013,12 Kč
Z toho dotace EU 91 907 013,12 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět