Modernizace silnice II/357 Proseč - Borová

-
 

Zastaralý a technicky nevyhovující úsek mezi Prosečí a Borovou prošel rekonstrukcí, která zahrnovala položení nového povrchu, modernizaci nefunkčního odvodňovacího zařízení, příkopů a propustky. Úpravy se dotkly také křižovatky silnic II/357 a III/3545.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00429
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Proseč
Celkové způsobilé výdaje 47 491 475,44 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 43 929 614,78 Kč
Z toho dotace EU 40 367 754,12 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět