Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto - Choceň

-
 

Křižovatka v Vysokém Mýtě Silnice mezi Chocní a Vysokým Mýtem byla široká přibližně šest metrů a prakticky neměla krajnice, šířka zpevnění neodpovídala požadované kategorii a na mnoha místech byly poruchy. Bezpečnost dopravy na tomto úseku byla zvýšena kategorizací vozovky na S 7,5, úpravou křižovatek, zklidněním dopravy dělícími ostrůvky a nasvícením přechodů pro chodce.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00432
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. říjen 2009 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Vysoké Mýto
Celkové způsobilé výdaje 164 686 704,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 152 335 201,14 Kč
Z toho dotace EU 139 983 698,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět