Modernizace silnice II/360 Litomyšl - křižovatka s III/360 25

-
 

Modernizací silnice II/360 v úseku Litomyšl - křižovatka s III/360 25 se zlepšil její technický stav. Komunikace vedoucí mezi městy Polička a Litomyšl představuje významnou spojnici mezi silnicemi první třídy. V tomto úseku byl položen nový povrch, upraveny šířkové poměry a zvýrazněna místa přechodu apod.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00430
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 149 029 717,56 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 137 852 488,73 Kč
Z toho dotace EU 126 675 259,91 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět