Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice - II. etapa

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnice II/360 v úseku od začátku Lezníku - místní část Poličky (ve směru od Litomyšle) až Polička (Husova ulice, před okružní křižovatkou s I/34) v délce pěti kilometrů. Jedná se o úsek ve špatném stavebně-technickém a bezpečnostním stavu.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01188
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 15. říjen 2012 až 1. listopad 2014
Místo realizace Polička
Celkové způsobilé výdaje 90 081 138,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 76 568 967,47 Kč
Z toho dotace EU 76 568 967,47 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Fotogalerie
Zpět