Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice, I. etapa

-
 

Rekonstrukcí 3,68 km dlouhého  úseku bude dokončena modernizace komunikace II/360 v celé délce mezi Poličkou a Litomyšlí.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01326
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 15. duben 2014 až 2. červenec 2015
Místo realizace Polička
Celkové způsobilé výdaje 82 987 791,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 82 987 791,30 Kč
Z toho dotace EU 82 987 791,30 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Fotogalerie
Zpět