Modernizace silnice II/366 Jevíčko - Zadní Arnoštov

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnice II/366  v úseku od Zadního Arnoštova až po Jevíčko v délce cca 4,5 km. Jedná se o úsek ve špatném stavebně - technickém a bezpečnostním stavu.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01322
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 15. červenec 2014 až 30. červen 2015
Místo realizace Jevíčko
Celkové způsobilé výdaje 55 726 648,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 55 726 648,30 Kč
Z toho dotace EU 55 726 648,30 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět