Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město

-
 

Obsahem projektu byla modernizace silnice II/368 mezi obcemi Třebařov - Staré Město v délce 2,61 km. Projekt bylo nutné realizovat z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického a bezpečnostního stavu silnice.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01186
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 15. říjen 2012 až 31. říjen 2013
Místo realizace Třebařov
Celkové způsobilé výdaje 21 410 029,81 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 198 525,30 Kč
Z toho dotace EU 18 198 525,30 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět