Modernizace silnice II/371 Chornice průtah

-
 

Obsahem projektu je modernizace silnice II/371 v průtahu obcí Chornice v délce 591 m. Projekt je nutné realizovat z důvodu nevyhovujícího technického stavu silnice a také kvůli zvýšení bezpečnosti provozu.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01187
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 1. červen 2013 až 31. březen 2015
Místo realizace Chornice
Celkové způsobilé výdaje 23 038 368,79 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 582 613,32 Kč
Z toho dotace EU 19 582 613,32 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět