Modernizace silnice II/371 Městečko Trnávka

-
 

Obsahem projektu byla rekonstrukce úseku silnice II. třídy č. 371 v průtahu obce Městečko Trnávka, která spočívala v modernizaci konstrukčních a krytových vrstev vozovky. Rovněž byl modernizován odvodňovací systém komunikace (propustky, příkopy, trativody, dešťová kanalizace). Modernizovaná část komunikace prochází intravilánem obce Městečko Trnávka, a to v úseku od křižovatky se silnicí III. třídy č. 36827 po konec již rekonstruované části komunikace II/371 na kopci u firmy MILTRA B s.r.o. ve směru na Moravskou Třebovou.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01290
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 1. červen 2014 až 15. květen 2015
Místo realizace Městečko Trnávka
Celkové způsobilé výdaje 16 653 334,70 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 653 334,70 Kč
Z toho dotace EU 16 653 334,70 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět