Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice

-
 

Obsahem projektu byla modernizace silnice 3. třídy III/31214 od křižovatky se silnicí II/312 až po Školskou ulici v Žamberku. Silnice III/31214 byla v daném úseku v havarijním technickém stavu a vykazovala prvky ohrožující bezpečnost provozu. Jedná se o komunikaci, která je významná pro dojížďku do Žamberka veřejnou dopravou, pro bydlení, podnikání, jsou podél ní situovány i objekty služeb, školy, ale i zemědělské pozemky.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01319
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 1. červenec 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Žamberk
Celkové způsobilé výdaje 30 055 166,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 30 055 166,06 Kč
Z toho dotace EU 30 055 166,06 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět