Modernizace silnice III/32419

-
 

Projekt sledoval modernizaci silnice III/32419. Došlo k rekonstrukci živičného krytu silnice v extravilánu mezi Starým a Novým Bydžovem, ke kompletní rekonstrukci komunikace III/32419 v celém průtahu Starým Bydžovem včetně dvou oboustranných autobusových zastávek a dotčených vjezdů a chodníků. Součástí projektu byla též modernizace uliční vpusti z vozovky, která byla napojena do dešťové kanalizace. Dále bylo přeloženo veřejné osvětlení v souvislosti se směrovou úpravou komunikace.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00019
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 16. květen 2008 až 31. prosinec 2008
Místo realizace Nový Bydžov
Celkové způsobilé výdaje 34 906 225,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 32 288 258,58 Kč
Z toho dotace EU 29 670 291,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět