Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd - napojení na I/37

-
 

Komunikace III/34026 propojující Chrudim a Pardubice byla modernizována v úseku, který prochází řídce osídlenou částí, konkrétně se jedná o úsek od napojení na přeložku silnice III/34026 projektovaného obchvatu silnice I/37 po projektovanou stavbu - III/34026 Chrudim - kruhová křižovatka - železniční přejezd - před železničním přejezdem trati ČD Chrudim - Borohrádek. Tento úsek komunikace nyní slouží jako přivaděč z projektovaného obchvatu silnice I/37 ze směru od Pardubic.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01408
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 15. duben 2015 až 15. říjen 2015
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 49 452 807,52 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 49 452 807,52 Kč
Z toho dotace EU 49 452 807,52 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět