Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová - Semanín

-
 

Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová - Semanín vyřešila nedostatečný technický stav vozovky i odvodnění Semanínského potoka, zpřehlednily se křižovatky, které se v daném úseku nacházejí.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01410
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 11. květen 2014 až 15. říjen 2015
Místo realizace Semanín
Celkové způsobilé výdaje 55 684 467,59 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 55 684 467,59 Kč
Z toho dotace EU 55 684 467,59 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět