Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd

-
 

Obsahem projektu byla modernizace silnice III/3596 v délce 2 kilometry a dvousetmetrový úsek silnice III/36028.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/42.01421
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 42
Doba realizace 29. duben 2015 až 15. říjen 2015
Místo realizace Horní Újezd
Celkové způsobilé výdaje 18 467 077,82 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 467 077,82 Kč
Z toho dotace EU 18 467 077,82 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět