Modernizace sokolovny - Lukavice

-
 

Rekonstruovaná sokolovna Zastaralá sokolovna z 20. let minulého století prošla kompletní rekonstrukcí a modernizací. Objekt slouží nejen ke sportovnímu vyžití, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí. S ohledem na umístění Lukavice v centrální části regionu Žamberecko poskytuje upravený objekt kvalitní sál pro potřeby regionu, ve kterém se dosud nenacházelo žádné odpovídající zázemí pro akce většího rozsahu.  

Příjemce Obec Lukavice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00649
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 2. listopad 2009 až 31. leden 2011
Místo realizace Lukavice
Celkové způsobilé výdaje 23 178 106,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 18 542 485,44 Kč
Z toho dotace EU 17 039 040,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Bar
Bar

Zpět