Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.

-
 

Nafukovací hala Předmětem projektu byla modernizace víceúčelového sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. Na Olšinkách, který slouží obyvatelům, žákům základních a středních škol v centru města, registrovaným i neregistrovaným sportovním oddílům. V této etapě se obnovilo zázemí pro atletické disciplíny, postavily se dvě víceúčelová hřiště, obnovilo venkovní osvětlení a rekonstruovalo zázemí pro volejbal. Zásadním výstupem je nafukovací multifunkční hala nad jedním hřištěm, která nahrazuje chybějící prostory pro halové sporty, zejména florbal, házenou a futsal.  

Příjemce TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00732
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 4. březen 2010 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 35 503 719,57 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 29 519 946,60 Kč
Z toho dotace EU 27 126 437,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět