Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova-Mlýnská-Klicperova

-
 

Nová trať Projekt, navazující na projekt Terminál MHD Fügnerova - modernizace tramvajové tratě, je první etapou velkého záměru liniové stavby, který řeší dopravní obslužnost sídliště Rochlice a Broumovská modernizací a výstavbou tramvajové tratě v úseku Terminál Fügnerova - Dobiášova. První etapa modernizovala trať v úseku Terminál MHD Fügnerova - Mlýnská- Klicperova. Původní trať úseku Fügnerova - Mlýnská byla nahrazena dvoukolejnou tramvajovou tratí  tak, aby trať mohla dále pokračovat ve směru na Jablonec nad Nisou a Rochlice.  

Příjemce Dopravní podnik města Liberce,a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00419
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 30. duben 2009 až 31. leden 2010
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 86 910 271,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 80 392 000,67 Kč
Z toho dotace EU 73 873 730,35 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět