Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl

-
 

Projek je další částí konceptu modernizace meziměstské tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Celková délka modernizovaného úseku je přes jeden kilometr. V rámci projektu byly položeny nové dlažby v okolí trati, upraveny vegetační plochy a zmodernizovány chodníky.  

Příjemce Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01239
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 31
Doba realizace 17. březen 2014 až 14. květen 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 38 535 202,83 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 32 754 922,40 Kč
Z toho dotace EU 32 754 922,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět