Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna

-
 

Tento projekt navazuje na projekty Terminál MHD Fügnerova, Modernizace tramvajové trati Fügnerova - Mlýnská - Klicperova a Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U lomu. Je další částí velkého záměru. Jeho cílem bylo zmodernizovat v celém úseku tramvajovou trať a napojit ji na již provedenou modernizaci tramvajové trati v úseku Klicperova - U lomu. Zde se napojí na vybudovanou dvoukolejnou trať. Dále bude pokračovat modernizací jednokolejné trati k čp. 63,odtud pak bude trať do zastávky Vratislavice, výhybna taktéž zdvoukolejněna. Výsledkem je modernizace tramvajové trati v délce 2,865 km. Z toho 1,735 km bylo nově zvoukolejněno. Zároveň bylo vybudováno14.500m2 nových vozovek, položeno 1.600 m2 dlažby. Vzniklo 8.350 m2 chodníků a bylo upraveno 4.250 m2 vegetačních ploch.  

Příjemce Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01236
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 31
Doba realizace 1. září 2011 až 30. září 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 177 324 729,38 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 150 726 019,97 Kč
Z toho dotace EU 150 726 019,97 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět