Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky odborných předmětů v SŠZE a SOU CHKT, Kostelec n. O.

-
 

Modernizace vybavení a zařízení praktické výuky odborných předmětů v SŠZE a SOU CHKT, Kostelec n. O. Modernější vybavení a tím i kvalitnější výuku v rámci klasického a celoživotního vzdělávání má kostelecká SŠ zemědělská a ekologická a SOU chladicí a klimatizační techniky. Díky projektu došlo k  vybavení dílen odborného výcviku podle potřeb školního vzdělávacího plánu v oblasti chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Pořízeny byly také zemědělské stroje, díky nimž se zlepšilo vybavení pro praktickou výuku dalšího z oborů, a to Agropodnikání.  Projekt má inovační potenciál a zvýšil atraktivitu školy především na území Královéhradeckého kraje a absolventi tak mají vyšší šanci na budoucí uplatnění na trhu práce.   

Příjemce Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01278
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červenec 2014 až 30. červen 2015
Místo realizace Kostelec nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 2 382 032,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 905 626,18 Kč
Z toho dotace EU 1 905 626,18 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět