Modernizace vybavení dílen praktického vyučování technických oborů SŠTŘ Nový Bydžov

-
 

Modernizace vybavení dílen praktického vyučování technických oborů SŠTŘ Nový Bydžov Cílem projektu, který byl realizovaný ve výukovém centru v Hlušicích, byla obnova a rozšíření vybavení dílen odborné přípravy. Tím mohly být  vytvořeny kvalitnější podmínky pro vyučované dopravní obory a studenti tak mají lepší šanci na uplatnění na trhu práce popřípadě i na další vzdělávání technického směru. Právě tento efekt je tím nejzásadnějším, jelikož poptávka firem a podniků v Královéhradeckém kraji po technicky vzdělaných odbornících roste. Projekt si kladl za cíl zajistit nové vybavení stávajících prostor nákupem potřebného vybavení, což se také stalo a studenti jej plně využívají.  

Příjemce Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01111
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. duben 2011 až 30. září 2011
Místo realizace Nový Bydžov
Celkové způsobilé výdaje 2 134 819,76 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 814 596,79 Kč
Z toho dotace EU 1 814 596,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět