Modernizace vybavení Masarykovy základní školy Dolní Roveň

-
 

S novým vybavením základní školy jsou v Dolní Rovni spokojeni Modernizací několika stávajících učeben a žákovských šaten vznikly vhodné prostory pro vzdělávací aktivity školy. Potřeba nového vybavení a modernizace učeben souvisí se zaváděním tzv. školního vzdělávacího programu s důrazem na využití ICT v rámci vzdělávání. Nové školní vybavení zlepšuje výuku jazyků, multimediální výchovy i dalších předmětů, zavedeny byly nové metody vzdělávání s podporou ICT.  

Příjemce Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00559
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 3. srpen 2009 až 29. leden 2010
Místo realizace Dolní Roveň
Celkové způsobilé výdaje 2 113 158,47 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 954 669,68 Kč
Z toho dotace EU 1 796 182,94 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět