Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou

-
 

Tento projekt se zaměřil na zlepšení podmínek jak pacientů tak zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Pacienti zaznamenají zlepšenou kvalitu hospitalizační péče,vetší pohodlí a bezpečnost. Ošetřující personál se dočkal zlepšení pracovního prostředí. Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou jde ruku v ruce s potřebou udržení kvalitní zdravotní péče o pacienty dle stávajících standardů EU. V rámci projektu bylo pořízeno 150 ks moderních elektricky polohovatelných nemocničních lůžek s bezpečným ovládáním a zároveň 150 ks výškově nastavitelných pacientských stolků ke každému lůžku.  

Příjemce Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01358
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. leden 2014 až 31. červenec 2015
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 6 732 651,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 732 651,00 Kč
Z toho dotace EU 6 732 651,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět