Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově

-
 

Projekt byl zaměřen na modernizaci výukových metod na Základní škole Na Ostrově, na zkvalitnění výuky a rozšíření prostor pro samostudium  a volnočasové aktivity dětí, rodičů a vyučujících. Všichni tak nyní využívají počítačové technologie pro další vzdělávání, zejména jazykové. Ve škole byly propojeny počítačové technologie s audiovizuální technikou a zároveň s psaným textem.  

Příjemce Město Jaroměř
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00475
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. leden 2009 až 15. leden 2010
Místo realizace Jaroměř
Celkové způsobilé výdaje 2 886 795,64 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 670 285,90 Kč
Z toho dotace EU 2 453 776,22 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět