Modernizace zázemí a výukových prostor pro podporu ŠVP v ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

-
 

Učebny fyziky, hudební výchovy a sborového zpěvu na ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou prošly modernizací. Nevyhovující prostory pro výuku hudební výchovy byly upraveny na multifunkční učebnu pro zkoušky pěveckých sborů, výuku seminářů, konání besed, přednášek a zajímavých diskusí, k výuce hudební výchovy bude využívána nově uvolněná větší učebna, která se také dočkala úprav. Fyzikální učebna, která svým zastaralým vybavením již nevyhovovala současným trendům výuky tohoto předmětu, prošla rozsáhlými změnami, které umožňují využití moderních forem výuky.  

Příjemce Město Lomnice nad Popelkou
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01154
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 1. duben 2012 až 30. listopad 2013
Místo realizace Lomnice nad Popelkou
Celkové způsobilé výdaje 3 963 253,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 368 765,30 Kč
Z toho dotace EU 3 368 765,30 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět