Monitoring a evaluace 2007-002

-
 

Projekt zahrnoval především mzdové náklady, vzdělávání a cestovné pracovníků monitoringu a evaluace, výdaje spojené s pořízením, správou, údržbou a aktualizací monitorovacího systému ROP SV a správy a úpravy programů BENEFIT 7+ a MONIT 7+; konzultační služby související s monitoringem a evaluací a výdaje spojené s realizací evaluačních studií v souladu s Evaluačním plánem ROP SV.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/01.00002
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. leden 2007 až 29. únor 2008
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 1 476 986,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 476 986,00 Kč
Z toho dotace EU 1 255 438,10 Kč

Zpět