Monitoring a evaluace 2008

-
 

Obsahem projektu bylo vytvoření specifických úprav IS BENEFIT7+ a MONIT7+ nad rámec Centrálně závazných dat v souladu s nastavenými implementačními postupy v OM ROP Severovýchod, vytvoření webových žádostí před výzvou pro předkládání projektů a zajištění procesu evaluace ROP Severovýchod v souladu s nastaveným plánem evaluace. Projekt zahrnoval především výdaje spojené s pořízením, správou, údržbou a aktualizací monitorovacího systému ROP SV a správy a úpravy programů BENEFIT 7+ a MONIT 7+; konzultační služby a další relevantní výdaje související s monitoringem a evaluací a výdaje spojené s realizací evaluačních studií v souladu s Evaluačním plánem ROP SV.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00034
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2008 až 31. leden 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 9 130 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 130 000,00 Kč
Z toho dotace EU 7 760 500,00 Kč

Zpět